Markedsundersøkelse om fordypningsstudium i bærekraftig finans

NHH og FFN arbeider for tiden med å utvikle et fordypningsstudium i bærekraftig finans. Vi gjennomfører derfor en markedsundersøkelse for å kartlegge interesse og målgruppe for et slikt studium. Vi håper du tar deg tid til å besvare undersøkelsen. Det tar kun 2-3 minutter.

Norges Handelshøyskole (NHH) og Forening for Finansfag (FFN) arbeider for tiden med å utvikle et fordypningsstudium i bærekraftig finans. Vi gjennomfører derfor en markedsundersøkelse for å kartlegge interesse og målgruppe for et slikt studium. 

Vi håper du tar deg tid til å besvare undersøkelsen. Det tar kun 2-3 minutter. 

Målsettingen for studiet er at studentene skal få relevant akademisk og praktisk kunnskap og lære om hvordan man kan integrere bærekraft/ESG i selskapsanalyser, verdsettelse og porteføljekonstruksjon. Studiet vil for eksempel berøre temaer som bærekraftige forretningsmodeller, bærekraftsrapportering, ESG i verdsettelse, ESG i porteføljeforvaltning og ESG i kredittprosesser.

Oppstart for studiet er planlagt til oktober 2020. Studiet vil gi studipoeng fra NHH og i kombinasjon med AFA-studiet gir fordypningsstudiet i bærekraftig finans en MBA fra NHH. 

Klikk her for å svare på undersøkelsen