Markedsundersøkelse om ny mastergrad innenfor finans

NHH og FFN arbeider for tiden med å utvikle en ny mastergrad ved NHH, en Executive master i anvendt finans, som er en erfaringsbasert og spesialisert master med et omfang på 90 studiepoeng. Vi gjennomfører derfor en markedsundersøkelse for å kartlegge interessen for en slik mastergrad, samt videreuviktling av fordypningsstudiene våre.

Vi setter stor pris på om du tar deg tid til å besvare undersøkelsen. Det tar kun 2-3 minutter.

Den nye mastergraden erstatter graden Executive MBA i Finans. AFA-studiet vil fortsatt være hovedelementet i den nye graden, og som tidligere vil det være mulig å ta de enkelte fordypningsstudiene, eller å bli Autorisert FinansAnalytiker uten å måtte gjennomføre hele masterløpet. Vi vil også tilby ulike fordypningsmoduler med varierende lengde/omfang, som gir større fleksibilitet og variasjon.

Klikk her for å besvare undersøkelsen