FFNs seminar om finansiell informasjon – opptak fra seminaret og presentasjoner

23. september arrangerte vi vårt årlige seminar om finansiell informasjon, hvor vi presenterte både årets uttalelse om finansiell infomrasjon og delte ut Stockman-prisen. Klikk for å se opptak fra seminaret og presentasjonene her, samt bilder.

23. september gjennomførte vi vårt årlige seminar om finansiell informasjon, med utdeling av Stockman-prisen.

Klikk her for å se opptak fra seminaret

KFIs uttalelse om finansiell informasjon
På seminaret presenterte vi FFNs uttalelse om børsnoterte selskapers finansielle informasjon for 2020. Uttalelsen utarbeides og presenteres av FFNs Komité for finansiell informasjon.

Se presentasjon: KFIs uttalelse om finansiell informasjon 2020

Stockman-prisen 2020
På seminaret deler FFN også ut den årlige Stockman-prisen til det børsnoterte selskapet i Norge som er best til å informere løpende om sin virksomhet overfor finansmiljø og aksjonærer, og som basert på finansanalytiske prinsipper, anses for å ha utgitt de beste års- og delårsrapporter.

Se Stockman-presentasjonen her.

Bilder fra seminaret - flere bilder kommer

Alle bilder: Lasse Lerdahl // Ørnelund Foto