NHH og FFN styrker studietilbudet

FFN og NHH har i mange år hatt en rekke samarbeidsstudier, deriblant AFA-studiet og fordypningsstudiene. Til høsten erstattes den gamle studieordningen med MBA av en avansert og spesialisert mastergrad i finans.

FFN og NHH har i mange år hatt en rekke samarbeidsstudier, deriblant AFA-studiet og fordypningsstudiene. Til høsten erstattes den gamle studieordningen med MBA av en avansert og spesialisert mastergrad i finans.

Aksel Mjøs er programansvarlig for dagens Executive MBA i finans, som skal fases ut.

- Vi skal erstatte denne med en mer avansert mastergrad innenfor finans, der det vil være styrket fokus på faglig spesialisering og fordypning. Dette gjør vi i samarbeid med Forening for Finansfag, som har vært en god partner og sterkt delaktig i vårt nåværende tilbud, sier Mjøs.

Executive MBA i finans vil fases ut ved utgangen av 2023. NHH Executive vil sammen med FFN tilrettelegge for overgangsordninger for deltakere som tar, eller har tatt, studier som ligger i Executive MBA i finans.

NHH Executive faser ut Executive MBA i finans, som ett av flere grep for å styrke studietilbudet.

- Dette er et ledd i at vi ønsker at tilbudet vårt i større grad harmonerer med andre internasjonalt ledende handelshøyskoler, sier fungerende direktør ved NHH Executive, Tore Hillestad.

Som en del av NHHs strategiske ambisjon om å styrke posisjonen internasjonalt, følger NHH kravene til flere internasjonale akkrediteringer. Høsten 2020 oppnådde NHH AMBA-akkreditering.

- Dette er vi glad for, samtidig som det gir noen forpliktelser. AMBA er spisset mot NHHs Executive MBA-programmer, og er blant de mest anerkjente akkrediteringene som gis til internasjonale høyskoler. Vi vil fremover styrke Executive-utdanningen på flere områder, sier Hillestad.