Norsif og Forening for Finansfag (FFN) inngår strategisk samarbeid for å styrke miljøet for bærekraftskompetanse i finansnæringen

FFN og Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer) har inngått et strategisk samarbeid med formål om å kunne styrke miljøet for bærekraftskompetanse i finansnæringen.

Oslo, 31.01.2023: FFN og Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer) har inngått et strategisk samarbeid med formål om å kunne styrke miljøet for bærekraftskompetanse i finansnæringen. Sammen ønsker vi å tilby flere og større faglige arrangementer og kurs, i tillegg til å sikre god kunnskapsdeling og arbeide for å videreutvikle fagområdet.

– Vi ser veldig frem til dette samarbeidet, og har stor tro på at dette vil være til nytte for medlemmene i begge foreningene. Tett samarbeid og integrasjon mellom fagområdene bærekraft og finans er nødvendig for å lykkes med den omstillingen vi skal igjennom, sier administrerende direktør i FFN, Mette Lindbæk.

Kompetansebehov

Det er stor interesse for bærekraftig finans og et like stort kompetansebehov. Forening for finansfag har lang erfaring med spesialiseringsstudier og kurs innenfor finans, og samarbeidet mellom FFN og Norsif vil styrke fokuset på fagkompetanse på bærekraftsområdet.

– Vi ser et behov for å samle kreftene og styrke fagkompetansen innenfor bærekraftig finans i Norge. Samarbeidet mellom FFN og Norsif vil være et viktig bidrag for å oppnå dette, sier Norsifs styreleder, Janicke Scheele.

Felles administrasjon

I tillegg til det strategiske samarbeidet vil FFN overta det administrative ansvaret for Norsif og det vil samtidig opprettes en felles bærekraftskomité.

Om Norsif

Norsif – Norsk forum for alternative og bærekraftige investeringer – er en uavhengig forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for ansvarlig og bærekraftig forvaltning. Norsif skal fremme kunnskap om og bidra til utviklingen av fagområdet ansvarlige investeringer – i finansbransjen og blant andre interessenter. Norsif ble stiftet i 2013 og har i dag 75 medlemmer.