Risikopremien i det norske markedet 2019 er uendret fra ifjor

FFN har i samarbeid med PwC, for niende år på rad gjennomført en undersøkelse om risikopremien i det norske markedet. Undersøkelsen viser uendret risikopremie fra fjorårets undersøkelse på fem prosent.
risikopremien i det norske markedet rapport FFN og PWC

FFN har i samarbeid med PwC, for niende år på rad gjennomført en undersøkelse om risikopremien i det norske markedet. Undersøkelsen viser uendret risikopremie fra fjorårets undersøkelse på fem prosent.

Formålet med studien er å få et innblikk i norske aktørers oppfatning av størrelsen på blant annet markedsrisikopremie, risikofri rente, småbedriftspremie, langsiktig inflasjon, resultatvekst og kontrollpremie i det norske markedet.

Hovedfunn fra undersøkelsen

  • Markedsrisikopremien i det norske markedet er uendret, og ligger på 5 prosent.
  • 10-årig statsobligasjon benyttes i størst grad som risikofri rente i det norske markedet.
  • 24 prosent benytter en normalisert langsiktig risikofri rente. Av disse benytter medianen 3 prosent.
  • 84 prosent mener det bør benyttes et påslag i avkastningskravet for små selskaper, i form av en småbedriftspremie.

Påslag for ikke-bærekraftige selskaper

I årets undersøkelse har vi sett på hvorvidt prestasjoner knyttet til miljø og bærekraft bør påvirke avkastningskravet, og eventuelt hvordan man kan vurdere dette. Hele 57 prosent av respondentene mener det bør være et påslag i avkastningskravet for selskaper med svak prestasjon knyttet til bærekraft. Av disse oppgir hele 76 prosent at de faktisk benytter et slikt påslag, en merkbar økning fra 61 prosent i fjor.

Risikofaktorer for aksjemarkedet

De tre viktigste risikofaktorer som kan påvirke det norske aksjemarkedet de neste 12 månedene er:

  • Handelskrig (25 prosent)
  • Oljeprisfall (23 prosent)
  • Relativt høye pris/bok-multipler etter lang oppgangsperiode i markedet (11 prosent)

Undersøkelsen er basert på svar fra 148 av FFNs ca 1200 medlemmer. Respondentene er analytikere og økonomer med erfaring fra det norske finans- og aksjemarkedet. Av disse arbeider 87 prosent med bruk av avkastningskrav i praksis.