Søk AFA nå – få solid faglig utbytte og større nettverk

Det anerkjente AFA-studiet som gir deg tittelen Autorisert Finansanalytikerstudiet, gir deg kompetanse om moderne finansmarkeder og innsikt i hvordan markedene brukes av ulike aktører som investorer, bedrifter og offentlige myndigheter. Studiet er utviklet og tilbys i et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole (NHH) og FFN. Søknadsfrist er 19. mai.

Det er nå åpent for søknader til AFA-studiet med oppstart høsten 2021. Det er et deltidsstudium over to år, med åtte intensive fagmoduler.

Det anerkjente AFA-studiet som gir deg tittelen Autorisert Finansanalytikerstudiet, gir deg kompetanse om moderne finansmarkeder og innsikt i hvordan markedene brukes av ulike aktører som investorer, bedrifter og offentlige myndigheter. Studiet er utviklet og tilbys i et samarbeid mellom Norges Handelshøyskole (NHH) og FFN.

AFA 2.0: Våren 2021 etablerer NHH en ny mastergrad, Executive Master i anvendt finans, som er en erfaringsbasert master med et omfang på 90 studiepoeng. Denne erstatter den tidligere graden Executive MBA i Finans på 60 studiepoeng.

Executive Master i anvendt finans settes sammen av AFA studiet, samt en eller to valgfrie spesialiseringsmoduler. Spesialiseringsmodulene som du kan velge blant er «Corporate Finance», «Verdsettelse», «Avansert Porteføljeforvaltning», «Avansert Kredittanalyse» og «Bærekraftig Finansiell Analyse».

AFA studiet er økt i omfang fra 48 til 60 studiepoeng og utgjør hoveddelen i graden. Studiet har samme faginnhold og tilnærming som tidligere, men har et økt fokus på læringsutbyttet gjennom et skriftlig utredningsarbeid som en del av studiet. Det skriftlige arbeidet gir studentene anledning til å fordype seg i spesifikke faglige tema, og med faglig veiledning underveis er det en nyttig mulighet til ytterligere fordypning. AFA studiet er likevel kompakt og går over to år. Spesialiseringsmodulene varer i inntil ett halvt år.

Klikk her for mer informasjon og søknadsweb - på NHH sine nettsider.