Stockman-prisen 2024: her er årets finalister

Stockman-prisen deles årlig ut til de børsnoterte selskapene som er best på løpende informasjon og finansiell rapportering. Kongsberg Gruppen, Mowi, Norsk Hydro og Storebrand er nominert som finalister til åpen klasse, mens Europris, Kid, Kitron, Norwegian og Veidekke er nominert til klassen for mindre og mellomstore selskaper.

Navnet på årets vinnere offentliggjøres og Stockman-prisene for 2024 deles ut på Forening for finansfag Norges seminar om finansiell rapportering onsdag 25. september.

Stockman er markedets egen pris
Stockman-prisen er markedets egen pris, da den er basert på direkte innspill fra både meglerhus og Norges største investorer. Aktørene blir bedt om å foreslå aktuelle kandidater til hver klasse og besvare en markedsundersøkelse basert på en liste med kriterier fra FFNs Stockman-komité, som kårer en vinner. 

Komiteen legger vekt på følgende kriterier:

 • ESG – 30 prosent (fordelt på miljø (10%), samfunnsansvar (10%) og eierstyring og selskapsledelse (10%)
 • Tydelig og langsiktig strategi, markedsinformasjon og industriutvikling (10%)
 • Finansielle mål og utbyttepolitikk (10%)
 • Åpen, troverdig og konsistent informasjon til alle markedsaktører (10%)
 • Tilgjengelighet på nøkkelpersonell/bedriftsbesøk (10%)
 • Årsregnskap og noter, styrets beretning (10%)
 • Segmentinformasjon i års- og delårsrapporter (10%)
 • Delårsrapportering og selskapspresentasjoner (inkl CMD) (10%)

Listen over de nominerte selskapene til Stockmanprisen for 2024:

Åpen klasse:

 • Kongsberg Gruppen
 • Mowi
 • Norsk Hydro
 • Storebrand

Klasse for mindre og mellomstore selskaper

 • Europris
 • Kid
 • Kitron
 • Norwegian
 • Veidekke

Klikk her for å se tidligere vinnere av Stockman-prisen