Svar på vår nye markedsundersøkelse og hjelp oss med å skape et enda bedre etterutdanningstilbud i finans i fremtiden

Vi gjennomfører en markedsundersøkelse for å være sikre på at vi tilbyr etterutdanning i finans som er relevant for finansbransjen. Vi setter stor pris på om du svarer på undersøkelsen!

Foto: NHH

FFN har i samarbeid med NHH Executive gjennom mange år satt kvalitetsstempelet i Norge for etterutdanning i finans, blant annet via AFA-studiet.

Markedsundersøkelse - om AFA og etterutdanning i finans

For å være sikre på at vi skal kunne tilby best mulige studier også i fremtiden, har vi behov for innspill og informasjon fra deg som jobber i finans. Vi ønsker å forstå mer om dine ønsker og behov når det gjelder etter- og videreutdanning.

Derfor har vi nå utarbeidet en markedsundersøkelse. Vi håper at du kan ta deg tid til å svare på denne for oss. Undersøkelsen tar ca 5-7 minutter og er anonym.

Vi ønsker svar fra både deg som jobber i klassiske finansroller i kapitalmarket, men også fra dere som er jurister, teknologer, samfunnsøkonomer, og så videre.

Klikk her for å svare på undersøkelsen

Tusen takk for at du bidrar til å skape et best mulig tilpasset etter- og videreutdanningstilbud i finans!