Svar på vår nye markedsundersøkelse og hjelp oss med å skape et enda bedre etterutdanningstilbud i finans i fremtiden

Forening for finansfag (FFN) har i samarbeid med NHH Executive gjennom mange år satt kvalitetsstempelet i Norge for etter- og videreutdanning i finans, blant annet via AFA-studiet. For å være sikre på at vi skal kunne tilby best mulige studier også i fremtiden, har vi behov for innspill og informasjon fra deg som jobber i […]

Foto: NHH

Forening for finansfag (FFN) har i samarbeid med NHH Executive gjennom mange år satt kvalitetsstempelet i Norge for etter- og videreutdanning i finans, blant annet via AFA-studiet.

For å være sikre på at vi skal kunne tilby best mulige studier også i fremtiden, har vi behov for innspill og informasjon fra deg som jobber i finans. Vi ønsker å forstå mer om dine ønsker og behov når det gjelder kompetanseøkende aktiviteter, og da særlig etter- og videreutdanning.

Svar på undersøkelsen - ditt bidrag er viktig

For å være den beste tilbyderen på fordypningsstudier innenfor finans, har vi i FFN og NHHE nå utarbeidet en markedsunderøkelse. Vi håper at du kan ta deg tid til å svare på denne for oss. Undersøkelsen tar ca 5-7 minutter og er anonym.

Vi ønsker svar fra både deg som jobber i klassiske finansroller i kapitalmarket, men også fra dere som er jurister, teknologer, samfunnsøkonomer, og så videre.

Klikk her for å svare på undersøkelsen

Tusen takk for at du bidrar til å skape et best mulig tilpasset etter- og videreutdanningstilbud i finans!