Rapport: Kvinner i frontfinans trives i jobben og ønsker å bli i bransjen

En ny undersøkelse viser at kvinner i frontfinans er fornøyde, de er ambisiøse, og de vil i svært stor grad anbefale andre kvinner en karriere i frontfinans, og nesten ni av ti kvinner planlegger å bli i bransjen også i fremtiden. Likevel ser vi behov for tiltak for at bransjen skal lykkes med å tiltrekke seg flere kvinner.
bilde fra podkaststudio
Foto: Kristine Aadne

Undersøkelsen er gjennomført på vegne av nettverket Kvinner i frontfinans (KIFF), og er del av et større prosjekt som arbeider med å kartlegge hvordan kvinner opplever frontfinans som karrierevei og hva som skal til for å øke andelen kvinner til sektoren. Prosjektet i sin helhet har fått støtte fra Finansmarkedsfondet.

Lav kvinneandel, men høy trivsel og ønske om å bli

Kvinneandelen er lavere i fronfinans enn i resten av finansbransjen. I den delen av sektoren som defineres som frontfinans, det vil si områder som jobber direkte mot børs og kapitalmarkeder, deriblant, forvaltning, megling og analyse, ligger kvinneandelen på rundt 17 prosent. Det har derimot vært en forbedring de siste årene, og bare i fjor var 47 prosent kvinner av de som ble ansatt innenfor forvaltning, sier tall fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Likevel viser at kvinner som jobber i frontfinans er fornøyde, de er ambisiøse, og de vil i svært stor grad anbefale andre kvinner en karriere i frontfinans. De svarer at de jobber i en spennende bransje med faglige utfordringer, dyktige kollegaer og kontinuerlig læring. Og nesten ni av ti kvinner svarer at det er ganske eller svært sannsynlig at de fortsatt er ansatt i frontfinans om fem år. Undersøkelsen viser også at et stort flertall av kvinnene opplever at det har blitt en bedre situasjon for kvinner i frontfinans de siste fem årene.

«Hva jeg liker best? Jeg får være analytisk og kommersiell. Jeg får brukt så og si alle mine personlige egenskaper i jobben, og får mye igjen for jobben jeg gjør.»

Respondent

Behov for kvinnelige rollemodeller, fokus på omdømme og «work-life balance»

De viktigste årsakene til at kvinneandelen fortsatt er lav i frontfinans, ifølge kvinnene selv, er manglende rollemodeller, hensynet til balanse mellom jobb og privatliv og bransjens omdømme. Kvinnelige rollemodeller er viktig for at kvinner har noen å identifisere seg med, men også for å vise at sektoren ikke er så mannsdominert som man kanskje kan tro.  

Fokus på balanse mellom jobb og privatliv

Selv om de aller fleste er godt fornøyd, er det en andel som opplever at det er en presset arbeidssituasjon, som vanskelig kan kombineres med familie- og privatliv. Kvinnene i undersøkelsen legger selv vekt på følgende tiltak for å forbedre balansen mellom jobb og privatliv:

 • Rom for foreldrepermisjon for både kvinner og menn
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Flere kvinnelige rollemodeller

Ikke for alle

- Vi vet at en karriere i frontfinans er både spennende og utfordrende, men også krevende; det er ikke en jobb som passer for alle, verken for kvinner eller menn. Det vi imidlertid vet, er at finans kan være midt i blinken for kvinner som ønsker en spennende og givende karriere hvor de kan bidra til bærekraftig økonomisk vekst i samfunnet. Finansnæringen er en avgjørende aktør i det grønne skiftet, som skal finansiere løsningene som skal bidra til fremtidens lavutslippssamfunn. Så ingen kan si at finans mangler purpose, Mette Lindbæk, administrerende direktør i FFN, som har utført undersøkelsen på vegne av KIFF-nettverket og Alexandra Morris, leder for KIFF.

Fakta om undersøkelsen:

 • Gjennomført blant kvinner som arbeider innenfor yrker og bransjer som regnes som såkalt frontfinans, det vil si områder som jobber direkte mot børs og kapitalmarkeder, deriblant forvaltning, megling og analyse.
 • Gjennomført i perioden juni-august 2021.
 • 159 respondenter.
 • En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2016.
 • Undersøkelsen er gjennomført i regi av Forening for Finansfag (FFN) på vegne av nettverket Kvinner i frontfinans (KIFF), i samarbeid med Verdipapirforetakenes Forbund (VPFF), Verdipapirfondenes forening og Norsk Venturekapitalforening (NVCA).
 • Rapporten er skrevet av NyAnalyse AS og Bistaa AS på oppdrag fra FFN og KIFF.
 • Undersøkelsen er del av et større prosjekt som arbeider med å kartlegge hvordan kvinner opplever frontfinans som karrierevei og hva som skal til for å øke andelen kvinner til sektoren. Prosjektet i sin helhet har fått støtte fra Finansmarkedsfondet.  

Hør E24-podden om undersøkelsen: