Makroøkonomikomiteen (MAK)

MAK har som formål å belyse makroøkonomisk tematikk, både nasjonalt og internasjonalt, for å øke forståelsen og bevisstheten rundt viktige makroøkonomiske spørsmål og påvirkningen på norsk økonomi. Videre vil komiteen ha fokus på hvordan dette påvirker investeringsstrategien til investorer og kapitalforvaltere.

Komiteen vil ta opp temaer som bl.a. arbeidsmarkedet, inflasjon, økonomisk vekst, handel, pengepolitikk, finanspolitikk og skattepolitikk, samt sammenhengen med internasjonale økonomiske forhold og utvikling. Dette vil bli sett opp mot strategier for allokering, i.e. aksje / obligasjoner, kortsiktig / langsiktig. MAK kan også vurdere å belyse den geopolitiske situasjonen

Komiteens medlemmer:

  • Harald Magnus Andreassen, SpareBank 1 Markets
  • Jan Ludvig Andreassen, Eika Gruppen
  • Olav Chen, Storebrand
  • Erlend Hellum, Folketrygdfondet
  • Peter Hermanrud
  • Sara Midtgaard, Handelsbanken
  • Kjetil Olsen, Nordea Markets
  • Jannicke Rustad-Nilssen, FFN