Egenkapitalkomiteen (EKK)

EKK skal bidra til velfungerende egenkapitalmarkeder, bedre forståelse for egenkapitalmarkedet og et høyt etisk nivå i markedet.

EKK er engasjert i følgende aktiviteter og fagområder:

 • Utarbeide, vedlikeholde og følge opp normer og anbefalinger knyttet til egenkapitalmarkedet
 • Avholde regelmessige fagarrangementer
 • Kommentere aktuelle problemstillinger og saker som har sammenheng med egenkapitalmarkedets funksjon
 • Avgi høringsuttalelser på aktuelle temaer
 • Nominere representant i NUES
 • ESG og compliance fra et finansanalytisk ståsted

Komiteens fagområde dekker både det regulerte og det uregulerte markedet hvor det handles egenkapitalinstrumenter som aksjer og egenkapitalbevis.

Medlemmer i komiteen

 • Dag Sletmo, DNB Markets (leder)
 • Håkon Astrup, DNB Markets
 • Valentine Maxime Jensen, DNB
 • Pernille Moen Masdal, Folketrygdfondet
 • Kjetil Rimstad, EY
 • Stefan Slemdal, Carnegie
 • Marte Siri Storaker, Odin Forvaltning
 • Christina Stray, Folketrygdfondet
 • Anders Rosenlund, SEB
 • Jannicke Rustad-Nilssen, FFN