Fagutvalg for fordypningsstudiet i kapitalforvaltning

Fagutvalget har ansvar for fordypningsstudiet i kapitalforvaltning.

Medlemmer

  • Francisco Santos, NHH
  • Trond Døskeland, NHH
  • Aksel Mjøs, NHH
  • Paul E. Hjelm-Hansen, Meritorius AS (leder)
  • Øistein Medlien, Grieg Investor
  • Magnus Riiber, Oslo Pensjonsforsikring
  • Heidi Nygaard, FFN (sekretær)