Komité for avkastningsmåling (KAM)

Komitéen jobber med spørsmål knyttet til investeringsresultater fra forvaltning av finansielle aktiva.

Komiteens formål:

 • Være faglig ansvarlig for GIPS i Norge
 • Fremme anvendelse av GIPS blant norske forvaltere og andre som har nytte av informasjon omkring investeringsresultater
 • Tilstrebe norsk representasjon i internasjonale komiteer knyttet til GIPS
 • Arbeide for et høyt etisk nivå hos forvaltere i bruk av informasjon omkring investeringsresultater
 • Skape anerkjennelse for beregning og presentasjon av historiske investeringsresultater på en korrekt og sammenlignbar måte med full åpenhet
 • Øke forståelse og interesse for de overgripende faktorer som forklarer avkastning.

FFN og CFA Society Norway er felles landsponsor for GIPS i Norge. Ved uenighet i komiteen om utvikling, promotering og praktisering av GIPS mellom representanter utpekt av FFN og CFA Society Norway skal spørsmålet legges frem for de respektive styrer for avgjørelse.

Medlemmer:

 • Jørn Gunnar Kleven, Eidsiva Vannkraft (leder)
 • Ørjan Agdesteen, Norges Bank
 • Charles Granquist, DNB Asset Management
 • Paul E. Hjelm-Hansen, Meritorius AS
 • Leif Roar Johansen, Finanstilsynet
 • Kjetil Rimstad, EY
 • Isabelle J. Thompsen, DNB
 • Mette Lindbæk, FFN