Komité for finansiell informasjon (KFI)

KFI vurderer og formulerer FFNs standpunkt i faglige spørsmål knyttet til finansiell informasjon.

Komiteens arbeid har som formål å bidra til et best mulig informasjonsgrunnlag fra produsenter av finansiell informasjon for å underlette finansanalysen.

Forening for finansfag er en naturlig mottaker av faglige henvendelser knyttet til finansiell informasjon. KFI utarbeider FFNs svar på slike henvendelser og engasjerer seg i offentlig debatt om aktuelle fagspørsmål knyttet til finansanalyse på vegne av foreningen og styret.

KFI utgir en årlig uttalelse om finansiell informasjon, hvor komiteen gir envurdering av hvorvidt styrets årsberetning og årsregnskap gir relevante og tilstrekkelige opplysninger for en forsvarlig og god verdsettelse av selskapenes verdipapirer.

Klikk her for å se KFIs årlige uttalelser

Medlemmer i KFI

KFIs medlemmer har generelt høy kompetanse på og interesse for regnskap og annen finansiell informasjon. I tillegg skal KFI for enkeltspørsmål knytte til seg personer med spesielt høy kompetanse på det konkrete finansanalytiske spørsmål

 • Peter Hermanrud (leder)
 • Håkon Astrup, DNB Markets
 • Annie Bersagel, Folketrygdfondet
 • Geir Bjørlo, Corporate Communications
 • Tine Fossland, Folketrygdfondet
 • Ole Petter Kjerkreit
 • Steinar Sars Kvifte, EY
 • Hans Thrane Nielsen, Storebrand
 • Kjetil Rimstad, EY
 • Teodor Sveen-Nilsen, SpareBank 1 Markets
 • Jannicke Rustad-Nilssen, FFN