Komité for infrastrukturinvesteringer

Komiteen skal støtte opp om infrastrukturinvesteringer som en alternativ aktivaklasse og bidra til å øke medlemmes kompetanse om aktivaklassens egenskaper i en investeringsportefølje.

Komiteens formål:

  • Øke medlemmes kompetanse om aktivaklassen gjennom presentasjoner fra spesialister fra inn- og utland, seminarer og workshops.
  • Sørge for at investorene får belyst avkastningspotensial og risikoforhold knyttet til infrastrukturinvesteringer.
  • Bidra til gode rammevilkår for infrastrukturinvesteringer
  • Bidra til høyt etisk nivå hos potensielle infrastrukturinvestorer gjennom å utvikle ESG-retningslinjer for slike investeringer.

Medlemmer:

  • Jens-Morten Wembstad, Obligo Investement Management (leder)
  • Anne Gjerden, Agder Energi
  • Eric Nasby, KLP
  • Ove Christian Norheim, Ochrino
  • Mette Lindbæk, FFN