Komité for kapitalforvaltning (KFK)

Kapitalforvalterkomiteen er foreningens organ i forhold knyttet til generell kapitalforvaltning og finansiell risikostyring.

Komiteens formål:

 • Øke kompetansen blant aktørene i finansmarkedet om kapitalforvaltning og finansiell risikostyring ved blant annet å arrangere faglige møter og seminarer.
 • Fokusere på praktisk anvendelse av nyere teori, teknologi og godt skjønn innenfor området, og dermed bidra til at forståelse og interesse for fagområdet øker.
 • Stimulere tilbyderne av tjenester innen kapitalforvaltning og finansiell risikostyring til å utvikle nye og nyttige produkter
 • Fremme en nøktern markedsføring av disse produktene
 • Påvirke myndigheter o.a. til å utforme fornuftige rammebetingelser for kapitalforvaltning og finansiell risikostyring
 • Arbeide for et høyt etisk nivå hos aktørene i finansmarkedet i sin alminnelighet
 • Komitéen har oppfølgingsansvar fra FFNs side for fordypningsstudiet i kapitalforvaltning.

Medlemmer i porteføljekomiteen

 • Paul E. Hjelm-Hansen, Meritorius (leder)
 • Steinar Eikeland, Industrifinans
 • Ole Johan Hardhaug, Nordea
 • Øistein Medlien, Grieg Investor
 • Magnus Riiber, Oslo Pensjonsforsikring
 • Kjetil Rimstad, EY
 • Jørgen Krog Sæbø, Folketrygdfondet
 • Jannicke Rustad-Nilssen, FFN