Komité for tildeling av Stockman-prisen

Stockman-komiteen arbeider med å finne vinnere av den årlige Stockman-prisen. Prisen er basert på innspill og vurderinger fra markedsaktørene selv.

Forening for finansfag deler årlig ut Stockman-prisen til det børsnoterte selskapet som er best til å informere løpende om sin virksomhet overfor finansmiljø og aksjonærer, og som basert på finansanalytiske prinsipper anses for å ha utgitt de beste års- og delårsrapporter.

Stockmanprisen deles ut til beste børsnoterte selskap i strategisk investorkommunikasjon vurdert av markedsaktørene selv. Å være best i strategisk investorkommunikasjon innebærer å formidle relevant og god informasjon om egen virksomhet overfor finansmarkedet, og utgi de beste års- og delårsrapporter basert på finansanalytiske prinsipper.

Prisen har som formål å stimulere børsnoterte selskaper til å presentere best mulig informasjon overfor sine aksjonærer og finansmiljøet.

Les mer om Stockman-prisen her

Komiteens medlemmer:

  • Ann Kristin Brautaset, Folketrygdfondet (leder)
  • Håkon Astrup, DNB Markets
  • Karin Busch, Storebrand
  • Ole E. Dahl, Arctic Fund Management
  • Truls Evensen, Permian
  • Bengt Jonassen, ABG Sundal Collier
  • Preben Rasch-Olsen
  • Trine Sy, FFN (sekretær)