Obligasjonskomiteen (OBK)

Obligasjonskomitéen arbeider med faglige spørsmål knyttet til markedet for fremmedkapital.

Komiteen har en bred og balansert sammensetting og fungerer som nøytral part i rente- og valutamarkedet, herunder penge- og obligasjonsmarkedet.

Komitéens formål:

 • Skape en generell forståelse for rente- og valutamarkedets funksjon og betydning for samfunnet
 • Bidra til et godt fungerende rente- og valutamarked gjennom påvirkning av rammebetingelsene
 • Sikre et høyt etisk nivå på aktørene i rente- og valutamarkedet

Aktiviteter:

 • Faglige arrangementer og kursvirksomhet (herunder årlig rente- og valutaseminar)
 • Videreutvikle opplæringstilbudet for aktørene
 • Videreutvikle normer gjennom publikasjoner
 • Løpende kontakt med regulerende myndigheter
 • Økt bruk av internasjonale kontakter særlig gjennom EFFAS (Bond
  Commission)

Komiteens medlemmer

 • Christian Heggen, DNB (leder)
 • Nils Gunnar Baumann, KBN Kommunalbanken
 • Morten Bredesen, Nordic Trustee
 • Henrik Fosby, Nordic Bond Pricing
 • Maria Granlund, Alfred Berg
 • Erlend Hellum, Folketrygdfondet
 • John Hoel, Danske Bank
 • Jacob Børs Lind, Danske Capital
 • Phillip Øksnes, KLP Kapitalforvaltning
 • Jannicke Rustad-Nilssen, FFN