Vinnere av Stockman-prisen 2023

27. september var det tid for utdeling av Stockman-prisen for trettitsjette året på rad. Aker BP og Borregaard var vinnere i henholdsvis åpen klasse og klasse for mindre og mellomstore selskaper. I tillegg vant Kongsberg Gruppen pris for beste IR-team. FFN gratulerer!

Oslo, 27. september 2023

Stockman-prisen har i over tretti år blitt delt ut til det børsnoterte selskapet i Norge som er best til å informere løpende om sin virksomhet overfor finansmiljøer og aksjonærer, og som utgir de beste års- og delårsrapportene basert på beste finansanalytiske prinsipper.

Aker BP vinner årets pris for åpen klasse og Borregaard går til tops i klassen for mindre og mellomstore selskaper. Kongsberg Gruppen får prisen for beste IR-team.

Stockman er markedets egen pris
Stockman-prisen er markedets egen pris, da den er basert på direkte innspill fra både meglerhus og Norges største investorer, samt fra FFNs medlemmer. Aktørene blir bedt om å foreslå aktuelle kandidater til hver klasse og besvare en markedsundersøkelse basert på en liste med kriterier fra FFNs Stockman-komité, som kårer en vinner. 

En egen Stockman-komité går igjennom forslagene. Det legges spesiell vekt på følgende kriterier:

  • Miljø (Environment)
  • Samfunnsansvar (Social)
  • Eierstyring og selskapsledelse (Governance)
  • Tydelig og langsiktig strategi, markedsinformasjon og industriutvikling
  • Finansielle mål og utbyttepolitikk
  • Åpen troverdig og konsistent informasjon
  • Tilgjengelighet på nøkkelpersonell/bedriftsbesøk
  • Årsregnskap og noter, styrets beretning
  • Segmentinformasjon i års- og delårsrapporter
  • Delårsrapportering og selskapspresentasjoner

Aker BP vinner for første gang
Det er første gang Aker BP vinner prisen i åpen klasse. Selskapet har vært i finalen to ganger tidligere. Virksomheten skårer høyt på tydelig og langsiktig strategi (inkl. markedsinformasjon og industriutvikling), finansielle mål og utbyttepolitikk. Det fremheves også at selskapet har en åpen, troverdig og konsistent informasjon til alle markedsaktørene. Selskapets delårsrapportering og selkapspresentasjoner (inkl CMD) var også en medvirkende faktor til seieren.

Borregaard vinner for fjerde gang
Borregaard går til topps i klassen for mindre og melllomstore selskaper for tredje gang. Selskapet har også vunnet åpen klasse en gang tidligere. I årets avstemming skårer selskapet høyt på eierstyring og selskapsledelse, miljø, tydelig og langsiktig strategi (inkl. markedsinformasjon og industriutvikling) samt tilgjengelighet på nøkkelpersonell/bedriftsbesøk.

Kongsberg Gruppen vant prisen i klassen for beste IR-team. Selskapet har vært i finalen for åpen klasse tre ganger tidligere, men det er første gang selskapet oppnår pris i regi av Stockman


Etter første gjennomgang av kandidatlisten gikk følgende selskaper til finalen – i alfabetisk rekkefølge:

Åpen klasseMindre og mellomstore selskaper
Aker BPBorregaard
Kongsberg GruppenEuropris
MOWIKitron
Norsk Hydro

Se liste over tidligere vinnere av Stockman-prisen her.

Nordic Semiconductor er årets forbedringskandidat
Markedet foreslår også kandidater som de ser kan ha et forbedringspotensial i sin kommunikasjon med finansmarkedene, sett i forhold til hva man kan forvente ut fra selskapets størrelse og ressurser. I 2023 er det Nordic Semiconductor som er årets forbedringskandidat. Hensikten med denne delen av avstemmingen er å gi et kollektivt innspill fra investormarkedet om at selskapets kommunikasjon med markedet kan forbedres.

Forbedringskandidaten mottar et brev med råd til forbedringer fra Stockmankomiteen, der to erfarne analytikere som følger selskapet har gitt innspill. Analytikerne har i år lagt vekt på følgende forbedringspunkter: bedre tilgjengelighet på nøkkelpersonell/bedriftsbesøk for alle markedsaktørene, mer åpen, tydelig og konsistent informasjon over tid samt bedre kommunikasjon knyttet til prognoser/mål og hyppigere kapitalmarkedsdager.


FFNs Stockman-komité består av:
- Ann Kristin Brautaset, Folketrygdfondet (leder)
- Håkon Astrup, DNB Markets
- Preben Rasch-Olsen
- Ole E. Dahl, Arctic Fund Management
- Truls Evensen, Permian
- Bengt Jonassen, ABG Sundal Collier


Kontaktpersoner:

Ann Kristin Brautaset, FTF (leder Stockmankomiteen).
Adm. dir. FFN Mette Lindbæk, tlf: 47010660