Webinar: introduksjon til Norsif-veileder for ESG i verdsettelse

Mandag 9. november kl 13-15 arrangerer Norsif og NHH webinar i samarbeid med FFN. Webinaret er en introduksjon til og diskusjon knyttet til det første utkastet til Norsif-veileder om ESG i verdsettelse. Les mer om guiden og webinaret.

Norsif (Norsk Forum for Ansvarlige og Bærekraftige Investeringer) har nylig utviklet en veileder for ESG i finansiell verdsettelse, i samarbeid med Norges Handelshøyskole. FFN har bidratt med input og tilbakemeldinger til veilederen, som nå er tilgjengelig som et første utkast.

Første del av veilederen inkluderer ESG-analyse, herunder bransjespesifikke problemstillinger. Denne delen er skrevet av Annie Bersagel, Isabelle Juillard Thompsen and Marte Storaker på vegne av Norsif. Andre del av veilederen er skrevet av Jose Albueuqerque de Souza, Carsten Bienz og Aksel Mjøs, alle fra NHH. De ser blant annet på ulike metoder for å integrere ESG i finansiell analyse.

Første utkast til veilederen finner du her

Klikk her for påmelding og mer informasjon om webinaret