Presentasjon av pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/2020 – 24. september kl. 16.30

Velkommen til presentasjon av pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/2020. Ingrid Solberg Fungerende ledere i avdeling for pengepolitikk i Norges Bank orienterer. Arrangementet foregår både fysisk og digitalt.

En orientering ved Ingrid Solberg, fungerende leder i avdeling for pengepolitikk i Norges Bank.

Norges Banks Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet utgis fire ganger i året. Rapporten gjennomgår utsiktene for norsk økonomi og pengepolitikken samt vurderer risikoen i det finansielle systemet.

Rapporten og rentebeslutningen bekjentgjøres torsdag 24. september kl 1000 med påfølgende pressekonferanse kl 1030 ved sentralbanksjef Øystein Olsen. Senere samme dag vil fungerende leder Ingrid Solberg gjennomgå rapporten for FFN og bankene.

Det blir også anledning til å stille spørsmål.

Det er gitt mulighet for inntil 20 personer å delta fysisk på presentasjonen i auditoriet hos Norges Bank, Bankplassen 2 - her er det førstemann til mølla og påmelding i forkant er påkrevd. Arrangementet er for FFNs medlemmer.

Link til deltakelse på Zoom sendes ut til påmeldte i forkant av møtet.

Klikk her for mer infomrasjon og påmelding