Innkalling til Generalforsamling i FFN

Hvor og når
Fra
onsdag 20. mars 2024 17:00
Til
onsdag 20. mars 2024 18:00
Sted
Finansnæringens Hus
Arrangør
FFN
Påmeldingsfrist
19/03/2024 14:00
Legg til iCalendar Legg til Google Calendar

Innkalling til Generalforsamling i FFN

Til behandling foreligger (i henhold til vedtektene §5)

Sak

Tema

1. Årsberetning 2023

Årsberetning 2023 er lagt ut på FFNs Internettsider finansfag.no

 
2. Regnskap 2023 m/revisors beretning

Regnskap 2023 er lagt ut på FFNs Internettsider finansfag.no.

 
3. Rapport fra Etisk komite

Det var ingen saker fra Etisk komité i 2023

rapport fra etisk komité

 
4. Medlemskontingent for personlig medlemskap 2025

Generalforsamlingen skal hvert år fastsette neste års kontingent.

 

For 2025 foreslår styret følgende kontingent:

Ordinære medlemmer – 2000 kroner (1800 i 2024)

Pensjonistmedlemmer – 700 kroner (600 i 2024)

Studenter – gratis

 
5. Bedriftsmedlemskap

FFN jobber med en struktur for å kunne tilby bedriftsmedlemskap. Foreløpig skissert struktur vil bli gjennomgått på GF. Det gjenstår arbeid og dialog med bedrifter for å definere endelig oppsett. Styret ber om fullmakt fra GF til å fastsette struktur og rammer for bedriftsmedlemskap.

 
6. Valg av styreleder og styremedlemmer

Valgkomitéens_innstilling

 
7. Valg av medlemmer til etisk komité

Valgkomitéens_innstilling

 
8. Valg av revisor

Styret fremmer forslag på gjenvalg av Crowe Partner Revisjon AS ved partner Nils Frode Johansen for et år.

 
9. Godkjennelse av revisors honorar

Revisor honoreres etter regning.

 
10. Faglige spørsmål av interesse

Det er ikke kommet inn saker som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen

Forening for Finansfag
Christina Stray
Styreleder