FFNs rentekonvensjon er oppdatert

FFNs konvensjon for det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet er oppdatert. Målsettingen er å tilby et dokument som til enhver tid er oppdatert og som fastslår hva som er gjeldene handelskonvensjoner for de norske rentemarkedene.

Klikk her for versjon 6.0 av FFNs rentekonvensjon

Markedskonvensjonen utgis og oppdatere av foreningens Obligasjonskomité.

Den engelske versjonen er under arbeid.