FFNs rentekonvensjon er oppdatert

FFNs konvensjon for det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet er oppdatert, og inkluderer nå FRNer med Nowa som referanserente.

Klikk her for versjon 5.0 av FFNs rentekonvensjon

Markedskonvensjonen utgis og oppdatere av foreningens Obligasjonskomité.

Den engelske versjonen er under arbeid.