Ny runde med FFNs kurs i compliance i finans

Fagområdet compliance har hatt en enorm vekst de siste årene som følge av en like stor vekst i regulering for finansinstitusjoner. Kompetanse innenfor etterlevelse og samsvar er kritisk for enhver finansinstitusjon. Nå arrangerer FFN andre runde av sitt kurs i compliance i finans, 1.-2. november i Oslo. Meld deg på idag!

Compliance-funksjonen får en stadig større plass i en hver finansinstitusjon for å sikre god styring og kontroll på risiki knyttet til etterlevelse av lover og regler, og på organisasjonens interne retningslinjer.

FFNs kurs er et praktisk rettet kurs som gir deg som deltager overordnet og oppdatert kunnskap om relevant regelverk og grunnleggende retningslinjer og bransjenormer som gjelder for compliance-området i finans.

Klikk her for mer informasjon om kurset

– Vi har arbeidet systematisk for å utvikle et praktisk kurs som fokuserer på hvordan regelverket skal håndteres i et etterlevelses- kontroll-, og risikoperspektiv, sider daglig leder i FFN Mette Lindbæk.

Utviklet av ekspertene

Kurset er utviklet av noen av bransjens fremste eksperter på området, gjennom et fagutvalg bestående av Snorre Nordmo (Wikborg Rein), Gry Evensen Skallerud (FCG Norge), Christina Stray (Folketrygdfondet) og Trine Halvorsen (KLP).

Passer for deg som vil lære mer om compliance

Kurset passer for deg som jobber i finans og som ønsker en bedre forståelse for compliance-området i næringen. Det er egnet for deg som jobber med etterlevelse, internrevisjon, kontrollfunksjoner og med risikostyring, men også for ledere og styremedlemmer med interesse og behov for økt innsikt på fagområdet.

Som deltager bør du imidlertid ha grunnleggende kunnskap om, og forståelse for compliance i egen virksomhet, og ha en forutsetning for å kunne relatere innholdet i kurset til dine egne arbeidsoppgaver.

Det er viktig for oss å kommunisere at dette kurset ikke er rettet kun mot jurister, men mot alle som vil lære mer om compliance innenfor finans.

Mette Lindbæk, daglig leder i FFN

Klikk her for påmelding