Høringer


13
Dec
2021
Videreføring av midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud
Finansdepartementet
20
Oct
2020
Konsultasjon - fallbackløsninger og termin- og spreadjusteringer mellom Nibor og Nowa ved et eventuelt bortfall av Nibor