Høringer


20
Oct
2020
Konsultasjon - fallbackløsninger og termin- og spreadjusteringer mellom Nibor og Nowa ved et eventuelt bortfall av Nibor
25
Aug
2020
Konsultasjon - markedskonvensjoner for finansielle produkter med NOWA som referanserente