Høringer


20
Apr
2018
NOU 2018:1 Markeder for finansielle instrumenter - gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR
Finansdepartementet
12
Jan
2018
Forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om bruk av andelsklasser mv.
Finansdepartementet