Høringer


6
Jun
2018
Forslag til endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse
NUES - Norsk Utvalg for eierstyring og selskapsledelse
25
May
2018
Endringer i årsregnskapsforskrifter for forsikringsforetak og pensjonsforetak
Finansdepartementet
20
Apr
2018
NOU 2018:1 Markeder for finansielle instrumenter - gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR
Finansdepartementet
12
Jan
2018
Forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om bruk av andelsklasser mv.
Finansdepartementet