Høringer


18
Mar
2019
Rapport fra utvalg som har vurdert klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi
Finansdepartementet
19
Dec
2018
Invitation to Comment: Exposure Draft of the 2020 Global Investment Performance Standards
1
Oct
2018
NOU 2018:10 Gjennomføring av prospektforordningen og fastsettelse av regler for nasjonale prospekter
Finansdepartementet