Høringer


25
Aug
2020
Konsultasjon - markedskonvensjoner for finansielle produkter med NOWA som referanserente
18
Mar
2019
Rapport fra utvalg som har vurdert klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi
Finansdepartementet
19
Dec
2018
Invitation to Comment: Exposure Draft of the 2020 Global Investment Performance Standards