FFN-seminar om EUs taksonomi og handlingsplan for bærekraftig finans

Hvor og når
Fra
onsdag 12. januar 2022 09:00
Til
onsdag 12. januar 2022 11:00
Sted
Teams
Arrangør
FFN
Påmeldingsfrist
11/01/2022 12:00
Priser
Medlem: 400,-
Ikke medlem: 800,-
Studentmedlem: Gratis
Legg til iCalendar Legg til Google Calendar

FFN-seminar om EUs taksonomi og handlingsplan for bærekraftig finans

Presentasjoner fra seminaret her:

EY

Nordea

Formuesforvaltning

FFN har gleden av å invitere til digitalt seminar om EU-taksonomien, onsdag 12. januar 2022 kl 09-11.

Med sin «Green Deal» har EU satt som mål om å bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050, og ambisjonen er at hele økonomien skal være bærekraftig. Dette krever en storstilt omstilling som i sin tur krever store investeringer som må finansieres.

En del av EUs grønne giv er deres handlingsplan for bærekraftig finans, hvor taksonomien er en viktig bestanddel. EU-taksonomien er et klassifiseringssystem skal bidra til en felles forståelse for hvilke økonomiske aktiviteter som er bærekraftige. Hensikten er å sikre kapitalflyt til bærekraftige selskaper og aktiviteter.

I 2022 trer første runde med rapportering for ikke-finansielle selskaper og finansaktører i kraft i EU. Handlingsplanen for bærekraftig finans får stor betydning for mange ulike deler av finansnæringen. På seminaret vil vi først gi en oversikt over status for innføring og utvikling av taksonomien og hva som blir viktig på helt kort og litt lengre sikt. Deretter vil seminaret omhandle de praktiske sidene av regelverket for forvaltere, rådgivere og investorer.

Program:

EU-taksonomien: status og oversiktsbilde

–          Hva er status akkurat nå, og hva skjer i 2022 og 2023

v/ Hanne Thornam og Linn Anker-Sørensen, EY.

 

 

Thornam er Partner  og Nordic Head of Climate Change and Sustainability Services.

Anker-Sørensen er PhD og senior partner i EY.

Forvalterperspektivet: status og erfaringer fra det europeiske markedet

–          Hva er status, hvilke er utfordringene og hva er viktigst at forvaltere har styr på?

–          Erfaringer fra det europeiske markedet

 

v/ Eric Pedersen, leder for ansvarlige investeringer i Nordea Asset Management

Investorperspektivet: Bærekraft fra forvalter til Investor

–          Måling, prosess og rapportering

 

 

v/ Alexander Heiberg, Deputy CEO  og Head of Wealth planning og
Jan Nylund
leder for Private Equity i Formuesforvaltning. 

Panelsamtale med innlederne  

–          Hva blir best practice fremover

 

Ordstyrer er Ole Johan Hardhaug, direktør i Nordea Asset Management.