Webinar: Digitale sentralbankpenger – Norges Banks foreløpige vurderinger

Hvor og når
Fra
onsdag 17. mars 2021 09:00
Til
onsdag 17. mars 2021 10:00
Sted
Zoom Webinar
Arrangør
FFN
Påmeldingsfrist
16/03/2021 15:00
Priser
Medlem: Gratis
Ikke medlem: 300,-
Studentmedlem: Gratis
Legg til iCalendar Legg til Google Calendar

Webinar: Digitale sentralbankpenger – Norges Banks foreløpige vurderinger

Presentasjon – Digitale sentralbankpenger

FFN inviterer til webinar om digitale sentralbankpenger (DSP), der Norges Bank orienterer om sitt prosjekt.

Fallende kontantbruk og muligheten for større strukturelle endringer i penge- og betalingssystemet gjør at Norges Bank vurderer om det er hensiktsmessig å utstede sentralbankpenger også i digital form for å sikre at publikum kan betale effektivt og sikkert i norske kroner i fremtiden.

En arbeidsgruppe i Norges Bank ga i 2018 en oversikt over forhold som bør vektlegges ved utstedelse av digitale sentralbankpenger. I 2019 så arbeidsgruppen nærmere på mulige formål for DSP og alternative utforminger for å oppnå formålene. Prosjektet er nå i slutten av tredje fase, der det gjøres mer detaljerte utredninger og analyser, samt at den internasjonale utviklingen på området oppsummeres og systematiseres.

Knut Sandal og Peder Østbye fra Norges Banks arbeidsgruppe vil i webinaret orientere om DSP-prosjektet

 

Knut Sandal leder enheten Betalingsanalyse og -innovasjon i Norges Bank. Han er samfunnsøkonom og har arbeidet i Norges Bank siden 1995

 

 

 

 

Peder Østbye er spesialrådgiver i enheten Betalingsanalyse og -innovasjon i Norges Bank. Han er jurist og samfunnsøkonom og har jobbet i Norges Bank siden 2016.

 

 

 

Ordstyrer er Paul Hjelm-Hansen, som er leder for FFNs Porteføljekomité.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål.