CFA Society Norway og FFN går sammen for å styrke fagkompetanse i finans

CFA Society Norway (CFASN) og Forening for Finansfag (FFN) inngår et strategisk samarbeid for å styrke miljøet for fagkompetanse i finansnæringen i Norge.

Begge organisasjoner arbeider for et felles mål om høy faglig standard og gode rammebetingelser for velfungerende kapitalmarkeder.

-Vi ser det er et behov for å samle kreftene for å utvikle et samlingspunkt for fagkompetanse i finans i Norge. Sammen ønsker vi å ha felles stemme mot finansmarkedene og ta en sterkere rolle i samfunnsdebatten og være en pådriver for å fremme etikk, integritet og profesjonell standard for finansyrket, sier Isabelle Juillard Thompsen, President i CFA Society Norway.

Formålet med avtalen er å tilby flere og større faglige arrangementer og kurs, i tillegg til å utveksle erfaringer og samarbeide om aktiviteter som omhandler næringspolitikk, samfunnsansvar og andre saker som kan bidra positivt til å skape verdier som kommer samfunnet til gode.

Foreningene har allerede etablert et samarbeid om GIPS (Global Investment Performance Standard) i Norge fra 2020, som er et sett av standardiserte etiske prinsipper for å skape åpenhet for investorer og eiere globalt.

-Jeg ser frem til et tettere samarbeid med CFA Norge som gir FFN og våre medlemmer tilgang til flere spennende faglige arrangementer og et større internasjonalt nettverk. Vi har stor tro på at dette samarbeidet vil styrke miljøet for fagkompetanse innenfor finans i Norge, sier Mette Lindbæk, administrerende direktør i FFN.

Avtalen innebærer at CFA-medlemmer får medlemskap i FFN og tilbys medlemsgoder på samme måte som FFNs ordinære medlemmer, samtidig som de to organisasjonene vil drives videre separat og med egne studietilbud.

OM CFA Society Norway

CFA Society Norway består av 107 medlemmer i Norge med ulike roller i anerkjente internasjonale og norske selskaper. CFA-designasjonen holdes av totalt 178.000 medlemmer, og CFA Institute er organisert i 154 land (?)/markeder (societies).

Om FFN

Forening for Finansfag har vært aktive i Norge siden 1968. Foreningen har om lag 1000 medlemmer, som arbeider i en rekke ulike roller innenfor finans, investeringer, analyse og kapitalmarked. Foreningen har som mål å være Norges fremste uavhengige kompetansemiljø innenfor finans og det naturlige bindeleddet mellom akademia og næringen. Vi legger stor vekt på å utvikle opplæringstilbud til medlemmer og andre for å bedre kompetanse til aktørene i det norske kapitalmarkedet.