Forslag til forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud

Finansdepartementet

12 May 2020

Les høringsuttelsen (PDF)