Forskrifter til lov om register over reelle rettighetshavere

Finansdepartementet

22 Sep 2020

Les høringsuttelsen (PDF)