Norsk regnskapsstandard om delårsregnskap

Norsk RegnskapsStiftelse

2 Nov 2021

Les høringsuttelsen (PDF)