Fordypningsstudium i kapitalforvaltning

Norges Handelshøyskole (NHH) og FFN har gjennom mange år tilbudt et fordypningsstudium i porteføljeforvaltning. Nå har vi gleden av å presentere et videreutviklet og utvidet studieprogram med fortsatt fokus på forvaltningskompetanse. Studiet gir deg en bred kompetanseplattform som forener kunnskap og ferdigheter innenfor moderne kapitalforvaltning. Oppstart er september 2022.

Kapitalforvaltningstudiet gir deg forståelse for grunnleggende markedsmekanismer, transaksjoner og analyseverktøy knyttet til kapitalforvaltning.

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng, og inngår i graden NHH Executive Master i anvendt finans (EMAF), i kombinasjon med AFA-studiet.

Kapitalforvaltningsstudiet går over to semestre (september-juni) og er organisert i fem helgesamlinger, med en egen avslutningssamling til diskusjon av fagoppgaver. Fagoppgavene er et skriftlig arbeid som løses i grupper og har som mål å integrere en helhetlig forståelse av hovedtemaene i studiet.

Synergien mellom undervisning fra akademiske ressurser og ledende aktører fra næringsliv og finans, samt studentenes praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess.

Hvem passer studiet for?

Studiet passer for:

 • Kapitalforvaltere, porteføljeforvaltere, finansanalytikere, bærekraftsanalytikere (ESG) og meglere
 • Kapitaleiere, som for eksempel institusjonelle investorer, private investorer og stiftelser
 • Personer innenfor risikostyring, kontroll og informasjonsteknologi
 • Personer som arbeider innenfor regnskap og revisjon
 • Personer som jobber i finansielle bransjeorganisasjoner og i offentlig forvaltning, herunder departement, tilsyn og sentralbank
 • Personer som gjør vurderinger av eller innkjøp av forvaltningstjenester, eller yter avansert porteføljerådgivning

Søkere må ha minst tre års relevant erfaring.

Program og faglig innhold

Studiet er organisert i fem helgesamlinger (fredag-søndag) samt en avsluttende samling til diskusjon av et gruppebasert skriftlig arbeid.

Oversikt over samlingene

1. samling

Samlingen begynner med å gi en oversikt over fagfeltet, og går deretter ned i følgende tema:

 • Avkastning og risiko for tradisjonelle aktivaklasser som aksjer og obligasjoner.
 • Innføring i alternative investeringer som eiendom, private equity og infrastruktur.
 • Faktorinvestering
 • Alternative metoder for å utlede forventet avkastning og volatilitet
 • Analyse av historiske avkastningstall samt mer fremtidsrettede analyser basert på markedsprising eller undersøkelser.

2. samling

Hovedtema i denne samlingen er strategiutforming.

 • Investors behov og grunnleggende mål for å se videre på investors risikobærende holdning og evne.
 • Betydningen av investorenes sparehorisont og eksistensen av spesielle forpliktelser eller garantier.
 • Presentasjon og vurdering av strategisk allokering mellom ulike aktivaklasser, inkludert praktisk porteføljekonstruksjon, balansering av forventet avkastning og risiko, viktigheten av risikostyring og vektlegging av etiske og miljømessige hensyn (ESG).
 • Forskjeller i forvaltningskostnader, og hvordan kostnadene kan variere mellom ulike investorer.

3. samling

Samlingen setter fokus på renteforvaltning og makroøkonomi.

 • Renteforvaltning med teoretisk og praktisk tilnærming
 • Sammenhengen mellom makroøkonomi og forvaltning
 • Praktisk faktorinvestering

4. samling

Denne samlingen går inn i aktiv forvaltning og alternative aktivaklasser.

 • Kjennetegn ved og implementering av aktiv forvaltning.
 • Praktisk tilnærming til alternative aktivaklasser som private equity og eiendom

5. samling

 • Juridiske rammebetingelser og etiske problemstillinger som berører kapitalforvaltningsområdet.
 • Organisering av kapitalforvaltningsvirksomhet på, herunder valg av eksterne forvaltere
 • Paneldebatt over aktuelt tema, som kan være aktiv forvaltning eller grønne investeringer.

Ved bestått eksamen utstedes vitnemål og diplom.

FFN tildeler tittelen Autorisert Porteføljeforvalter.

***

Praktisk informasjon

Studiet startet september 2022.

Neste oppstart: januar 2024 (TBA)

Undervisningssted: Oslo
Antall studiepoeng: 30

Søknad kapitalforvaltning

Søknadsprosess for kapitalforvaltning

Forelesere

 • Annie Bersagel, Folketrygdfondet
 • Ann Kristin Brautaset, Folketrygdfondet
 • Trond Døskeland, NHH
 • Espen Erlandsen, Finansdepartementet
 • Ulf Erlandsson, Antropocene Fixed Income Institute
 • Ole Gjølberg, NMBU
 • Thore Johnsen, NHH
 • Knut N. Kjær
 • Jørn Gunnar Kleven, Eidsiva Energi AS
 • Øistein Medlien, Grieg Investor
 • Aksel Mjøs, NHH
 • Magnus Riiber, Oslo Pensjonsforsikring
 • Fransisco Santos, NHH
 • José Albuquerque de Sousa, NHH
 • Kristian Semmen, SpareBank1 Markets
 • Ole Jacob Wold, DNB

Listen av forelesere er ikke fullstendig. Det tas forbehold om endringer.

Vurderingsform/eksamen

En gruppebasert fagoppgave (15 studiepoeng) er studiets vurderingsform/eksamen. Den skrives i grupper med tre personer og presenteres og diskuteres i en egen samling. Arbeid med fagoppgaven integreres gjennom hele studieløpet ved felles veiledninger på samlingene og veiledninger gruppevis på avtalte tider utenom samlingene. Oppgaven vurderes til bestått/ikke-bestått.

Mer om studiet

Studiet går over totalt 16 dager fordelt på fem helgesamlinger, med oppstart i januar 2024.
Siste og avsluttende dag med presentasjon av fagoppgave samt utdeling av vitnemål/diplomer og middag er i november 2024 (TBA)

Studieavgift dekker selve studiet. Kostnader i forbindelse med litteratur, reise, opphold og dagpakker dekkes av den enkelte deltaker. Studenten dekker også semesteravgift til studentsamskipnaden kr 600 per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader).