Høringsvar


19
Aug
2022
Forslag til forskrift til finansavtaler
Justisdepartementet
PDF
28
Mar
2022
NOU 2021:10 Ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet
Finansdepartementet
PDF
13
Dec
2021
Videreføring av midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud
Finansdepartementet
PDF
15
Nov
2021
Fleksibel bruk av avkastningsoverskudd for garanterte pensjonsprodukter
Finansdepartementet
PDF
2
Nov
2021
Norsk regnskapsstandard om delårsregnskap
Norsk RegnskapsStiftelse
PDF
28
Jun
2021
NOU 2021-1 Regler om tilsynsmyndighet, sanksjonskompentanse og klageordning
Finansdepartementet
PDF
25
May
2021
Forslag til endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse
NUES
PDF
7
Jan
2021
Forslag til lov om opplysninger om bærekraft
Finansdepartementet
PDF
23
Nov
2020
Gejnnomføring av bankpakken mv.
Finansdepartementet
PDF
20
Oct
2020
Konsultasjon - fallbackløsninger og termin- og spreadjusteringer mellom Nibor og Nowa ved et eventuelt bortfall av Nibor
Norges Bank
PDF