Konsultasjon – fallbackløsninger og termin- og spreadjusteringer mellom Nibor og Nowa ved et eventuelt bortfall av Nibor