FFN-kurs og studier 2022 – tid for kompetansepåfyll og spesialisering

FFN jobber aktivt for å utvikle fagkompetansen i finansnøringen i Norge, og tilbyr årlig en rekke kurs og studier. Vi tilbyr både egne FFN-kurs og fordypningsstudier i samarbeid med Norges Handelshøyskole (NHH). For deg som ønsker kompetansepåfyll og eller fordypning og spesialisering, tilbyr vi flere kurs og studier.

AFA-studiet 2022-2024

Autorisert Finansanalytikerstudiet (AFA-studiet) gir deg brede, anvendelige kunnskaper om moderne finansmarkeder. Studiet er erfaringsbasert og gir innsikt og ferdigheter i hvordan markedene benyttes av investorer, analytikere, bedrifter og offentlige myndigheter.

Søknadsfrist: 23. mai 2022

Studiet tilbys i samarbeid mellom NHH og FFN, og er et toårig studieløp på deltid. Ved godkjent og avsluttet studium tildeles studentene AFA-tittel samt den internasjonale anerkjente CEFA.sertifiseringen (Chartered European Financial Analyst).

AFA-graden kan i kombinasjon med andre av våre fordypningsstudier gi studiegraden Executive master i anvendt finans (EMAF).

Fordypningsstudium i Corporate Finance

Corporate Finance-studiet passer for deg som ønsker å lære å tenke finansøkonomisk om foretakets finansierings- og investeringsproblemer.

Søknadsfrist: 27. april 2022

Studiet i corporate finance gir deg fordypning i en rekke strategiske problemstillinger som valg av kapitalstruktur, oppkjøp og fusjoner, finansielle restruktureringer, aksjeemisjoner, børsintroduksjoner og private equity. Corporate governance og aktiv eierstyring er også sentrale temaer. Studiet er et samarbeid mellom FFN og Norges Handelshøyskole (NHH)

FFN-kurs – en innføring i bærekraftig finans og ansvarlige investeringer

FFNs innføringskurs i bærekraftig finans setter fokus på ESG og ansvarlige investeringer. Kurset går over to dager i Oslo og er en innføring i tematikken.

4. og 5. mai 2022, i Oslo

Kurset imøtekommer kapitalmarkedets behov for å analysere bærekraft i et finansielt perspektiv og gjennomgår sentrale begreper og scenarier. Det fungerer godt som et selvstendig introduksjonskurs for de som trenger å forstå bærekraft som en ny ferdighet i finansfaget, og som ønsker innblikk i hvordan finans og bærekraft kobles sammen.

Noen få ledige plasser på FFNs nye kurs i Compliance i Finans – arrangeres 5. og 6. april 2022.

Kurset er et to-dagers praktisk rette kurs som gir deg som deltaker overordnet og oppdatert kunnskap om relevant regelverk og grunnleggende retningslinjer og bransjenormer som gjelder for compliance-området i finans.

Meld deg på i dag – Kun få ledige plasser

Dato: 5. og 6. april 2022, i Oslo