FFN-webinar med professor Hendrik Bessembinder: «Do Stocks Outperform Treasury Bills?» Onsdag 13. januar kl. 15-16 på Zoom.

Fortsatt ledige plasser! FFN har gleden av å invitere til webinar med den anerkjente professoren Hendrik Bessembinder fra Arizona State University, forfatteren bak artikkelen «Do Stocks Outperform Treasury Bills?» - Onsdag 13. januar kl 15-16 på Zoom.

FFN har gleden av å invitere til webinar med den anerkjente professoren Hendrik Bessembinder fra Arizona State University, forfatteren bak artikkelen «Do Stocks Outperform Treasury Bills?» publisert i 2018 i Journal of Financial Economics. Et av artikkelens viktigste utsagn er at kun 4 prosent av de børsnoterte selskapene har stått for hele det amerikanske markedets meravkastning over Treasury Bills i perioden 1926-2016. Artikkelen er blant de mest siterte artikler i journalen siden den gang.

Flertallet av de børsnoterte selskapene som inngår i databasen til Center for Research in Security Prices (CRSP) har siden 1926 hatt en aggregert langsiktig avkastning som er lavere enn Treasury Bills med en måneds durasjon. Når dette regnes om til aggregert pengevektet avkastning, har kun 4 prosent av selskapene stått for den totale meravkastningen i det amerikanske aksjemarkedet, målt mot Treasury Bills. De resterende 96 prosent av selskapene har da kollektivt gitt samme avkastning som Treasury Bills. Disse resultatene viser betydningen den positive skjevfordelingen av avkastningen til enkeltselskaper, både på grunn av skjevhet i månedlig avkastning og ved effekten av renters rente på investeringene. Resultatene kan bidra til å forstå hvorfor dårlig diversifiserte aktive strategier oftest har lavere avkastning enn aksjemarkedet.

Hendrik Bessembinder er professor ved Arizona State University. Forut for dette har han undervist ved University of Utah, Emory University og University of Rochester. Hans forskning fokuserer på design og regulering av finansielle markeder, inkludert markeder for aksjer, obligasjoner, valuta, futures og energi. Han har publisert et stort antall artikler, blant annet i Journal of Finance, Journal of Financial Economics og Review of Financial Studies. Han er en frekvent taler på konferanser og universiteter verden over og har over 20 års suksessfull erfaring som konsulent innen strategisk analyse for større selskaper, finansielle markeder og myndigheter. Les mer om Bessembinder her Bessembinders CV.

Tid og sted: Onsdag 13. januar kl 15-16 på Zoom.

Pris medlemmer: kr. 300. Ikke-medlemmer kr. 500. Bindende påmelding innen 11.01. kl. 12.00

Klikk her for mer informasjon og påmelding