Stockman-prisen 2022: her er årets finalister

Stockman-prisen deles årlig ut til de børsnoterte selskapene som er best på løpende informasjon og finansiell rapportering. DNB, Equinor, Mowi og Yara er nominert som finalister til åpen klasse, mens Europris, Norske Skog og AF-Gruppen er nominert til klassen for mindre og mellomstore selskaper.

Navnet på årets vinnere offentliggjøres og Stockman-prisene for 2022 deles ut på Finansanalytikerforeningens seminar om finansiell rapportering torsdag 22. september.

Stockman er markedets egen pris
Stockman-prisen er markedets egen pris, da den er basert på direkte innspill fra både meglerhus og Norges største investorer. Aktørene blir bedt om å foreslå aktuelle kandidater til hver klasse og besvare en markedsundersøkelse basert på en liste med kriterier fra FFNs Stockman-komité, som kårer en vinner. 

– Finansanalytikerforeningen gratulerer finalistene. Stockman-prisen anerkjenner viktigheten av strategisk investorkommunikasjon, og har ekstra stor betydning da det er markedsaktørenes eget syn som ligger til grunn for nominasjonene, sier Mette Lindbæk, daglig leder i Forening for finansfag.

Komiteen legger vekt på følgende kriterier:

 • ESG – 30 prosent (fordelt på miljø (10%), samfunnsansvar (10%) og eierstyring og selskapsledelse (10%)
 • Tydelig og langsiktig strategi, markedsinformasjon og industriutvikling (10%)
 • Finansielle mål og utbyttepolitikk (10%)
 • Åpen, troverdig og konsistent informasjon til alle markedsaktører (10%)
 • Tilgjengelighet på nøkkelpersonell/bedriftsbesøk (10%)
 • Årsregnskap og noter, styrets beretning (10%)
 • Segmentinformasjon i års- og delårsrapporter (10%)
 • Delårsrapportering og selskapspresentasjoner (inkl CMD) (10%)

Prisen har integrert ESG i finansiell rapportering

Stockman-komiteen har bevisst valgt å ikke gi en egen ESG-pris, men heller integrere ESG-informasjon som en sentral del av den helhetlige rapporteringen. ESG står for hele 30 prosent av de helhetlige kriteriene, fordelt eksplisitt på E (10%), S (10%) og G (10%).

– Stockman-komiteens vurdering er at ESG må være integrert i selskapets virksomhet, og ikke med en separat rapportering, sier leder for Stockman-komiteen Ann Kristin Brautaset

Listen over de nominerte selskapene til Stockmanprisen for 2022:

Åpen klasse:

 • DNB
 • Equinor
 • Mowi
 • Yara

Klasse for mindre og mellomstore selskaper

 • AF Gruppen
 • Europris
 • Norske Skog

Klikk her for å se tidligere vinnere av Stockman-prisen