Se presentasjonene samt opptak fra FFNs årlige regnskapskonferanse

Klikk her for å se presentasjoner og opptak fra FFNs årlige regnskapskonferanse.

Torsdag 20. januar gikk FFNs årlige regnskapskonferanse av stabelen, hvor vi satt fokus på aktuelle og sentrale regnskapsmessige problemstillinger og betydningen for kapitalmarkedet.

Regnskapsfkonferansen er relevant for både produsenter og brukere av regnskapsrapporter, men noen av Norges mest fremste eksperter på området, blant annet Lars Inge Pettersen (KPMG), Kjetil Rimstad (EY) og Annie Bersagel (Folketrygdfondet), Steinar Sars Kvifte (EY), Håkon Astrup (DNB), Teodor Sveen-Nilsen (SpareBank 1 Markets), Geir Bjørlo (Corporate Communications) Lars Jacob Braarud (Finanstilsynet), samt Ole Petter Kjerkreit og Peter Hermanrud.

I år satt vi fokus på en rekke interessante og relevante temaer:

- Bærekraftsrapportering for årsrapporteringen – hva er nytt i 2021, og hva kommer i 2002

- Bærekraft i banksektoren, herunder viktige KPIer og green asset ratio

- Klimarisiko i regnskapet, med blant annet innregning, måling og tilleggsopplysninger samt analytikernes forventninger til klimarisikos innvirkning på den finansielle rapporteringen, Med Steinar Sars Kvifte.

Opptak fra konferansen

Klikk her for å se opptak av konferansen

Presentasjoner fra konferansen

Rikets tilstand – hva har skjedd på regnskapsfronten det siste åretv/ Lars Inge Pettersen, administrerende direktør og senior partner KPMG

Bærekraftsrapportering for årsrapportering 2021– Relevant informasjon for rapportering i 2021 og hva kommer i 2022 – Minimumskrav og frivillig rapporteringv/ Annie Bersagel, Folketrygdfondet, porteføljeforvalter ESG og Kjetil Rimstad, partner EY 

Bærekraft i banksektorenv/ Håkon Astrup, analytiker DNB Markets

Klimarisiko i regnskapet– Innregning/måling og tilleggsopplysninger
– Analytikernes forventninger til klimarisikos innvirkningpå den finansielle rapporteringenv/ Steinar Sars Kvifte, partner EY og Teodor Sveen-Nilsen, analytiker SpareBank 1 Markets

Lederlønninger og rapportering– Ny EU-regulering
– KPIer for ledelsev/ Geir Bjørlo, Partner Corporate Communications og Teodor Sveen-Nilsen, analytiker SpareBank 1 Markets

ESEF for brukersiden– XBRL for brukersidenv/Anfinn Fardal, partner KPMG

Estimatusikkerhet i et volatilt makrobilde– Forutsetninger i estimater i et usikkert og volatilt makrobildev/ Ole Petter Kjerkreit og Teodor Sveen-Nilsen

Oppsummering: Hvordan kan dette brukes i verdsettelse av selskaper?v/ Peter Hermanrud