Stockman-prisen 2024: her er årets finalister

Navnet på årets vinnere offentliggjøres og Stockman-prisene for 2024 deles ut på Forening for finansfag Norges seminar om finansiell rapportering onsdag 25. september.

Stockman er markedets egen pris
Stockman-prisen er markedets egen pris, da den er basert på direkte innspill fra både meglerhus og Norges største investorer. Aktørene blir bedt om å foreslå aktuelle kandidater til hver klasse og besvare en markedsundersøkelse basert på en liste med kriterier fra FFNs Stockman-komité, som kårer en vinner. 

Komiteen legger vekt på følgende kriterier:

 • ESG – 30 prosent (fordelt på miljø (10%), samfunnsansvar (10%) og eierstyring og selskapsledelse (10%)
 • Tydelig og langsiktig strategi, markedsinformasjon og industriutvikling (10%)
 • Finansielle mål og utbyttepolitikk (10%)
 • Åpen, troverdig og konsistent informasjon til alle markedsaktører (10%)
 • Tilgjengelighet på nøkkelpersonell/bedriftsbesøk (10%)
 • Årsregnskap og noter, styrets beretning (10%)
 • Segmentinformasjon i års- og delårsrapporter (10%)
 • Delårsrapportering og selskapspresentasjoner (inkl CMD) (10%)

Listen over de nominerte selskapene til Stockmanprisen for 2024:

Åpen klasse:

 • Kongsberg Gruppen
 • Mowi
 • Norsk Hydro
 • Storebrand

Klasse for mindre og mellomstore selskaper

 • Europris
 • Kid
 • Kitron
 • Norwegian
 • Veidekke

Klikk her for å se tidligere vinnere av Stockman-prisen