Jannicke Rustad-Nilssen ny administrerende direktør i Forening for finansfag Norge

Rustad-Nilssen kommer fra Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet, og har lang fartstid fra finansbransjen.

– Styret er svært fornøyd med å få Jannicke Rustad-Nilssen til foreningen, sier styreleder Christina Stray. Med sin bakgrunn, kompetanse og nettverk er jeg overbevist om at Jannicke er rett person som ny leder av foreningen, og at hun vil bidra til å sikre at foreningen opprettholder sitt fokus på å holde en høy faglig standard på våre anerkjente studier, kurs og fagseminarer og sikre at vi beholder vår posisjon som en av Norges fremste kompetansearenaer innenfor finans- og kapitalmarkedet.

Rustad-Nilssen har lang erfaring fra finans og sist fra Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet, hvor hun arbeidet som analytiker med oppfølging av statens eierskap i diverse selskaper. Tidligere har hun jobbet innenfor corporate finance og som forvalter. Hun har sin utdanning innenfor finans og økonomi fra University of Colorado at Boulder.

– Jeg gleder meg til å starte jobben i FFN og videreføre det gode arbeidet foreningen gjør. Samtidig ser jeg frem til å jobbe med Norges ledende kompetansemiljø innenfor finans og akademia og bidra til at FFN er en aktuell kompetanse- og nettverksarena, sier Rustad-Nilssen.

Rustad-Nilssen tiltrer stilling 18. september 2023.